Kontakt

Ing. Mája Šišková

Kancelárie:

  • Bratislava, 841 04, Pernecká 3
  • Banská Bystrica, 974 05, Malachovská cesta 167

IČO: 43421130
DIČ: 1028941254
ČSOB banka: 4004580514/7500

Kontakt:

gsm: + 421 905 483128
e-mail: maja@siskova.sk
http: www.siskova.sk